BINE AȚI VENIT LA CREȘA CLOPOȚEL!

OBIECTIVELE NOASTRE:

*Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

 

*Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.

 

*Sprijinirea copilului în dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi priceperi, capacităţi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

 

*Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.

* Creșa CLOPOȚEL este o structură a Grădiniței,,PARADISUL PITICILOR,, începând cu  anul școlar 2021-2022,având un plan de școlarizare de 43 de copii.

În unitatea școlară își desfășoară activitatea un număr de 16 angajați:

6 educatori puericultori , 1 administrator de patrimoniu, 1 medic, 2 asistente medicale și 6 îngrijitoare.

 

 Creșa cuprinde:

* trei săli de clasă dotate cu mobilier atractiv,modern,jucării ,materiale didactice specifice vârstei copiilor antepreșcolari,

 *un cabinet medical  și izolator în care își desfășoară activitatea un medic și două asistente medicale

* două grupuri sanitare amenajate conform vârstei copiilor antepreșcolari

*curte amenajată cu jucării și spații de joacă .