header paradis

IN ATENTIA PARINTILOR!

PERIOADA DE INREGISTRARE A SOLICITARILOR DE INSCRIERE IN GRADINITA ESTE: 21 MAI- 08 IUNIE 2018

SOLICITARILE DE INSCRIERE SE VOR DEPUNE LA COMISIA DE INSCRIERE

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERE:

*CERTIFICAT NASTERE COPIL- original si copie;

*BI/CI PARINTI-original si copie

*ADEVERINTE DE SALARIAT PARINTI/TUTORE/REPREZENTANT LEGAL;

*COPIE HOTARARE JUDECATOREASCA DE INCREDINTARE A COPILULUI DEFINITIVA SI IREVOCABILA(DACA ESTE CAZUL);

*COPIE CERTIFICAT DECES PARINTE(DACA ESTE CAZUL);

*DECIZIE PENTRU COPIII IN PLASAMENT,PLASAMENT FAMILIAL,CASA DE COPII(DACA ESTE CAZUL);

*CERTIFICAT MEDICAL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI(DACA ESTE CAZUL);-original si copie:

*ADEVERINTA DE LA SCOALA PENTRU FRATELE/SORA COPILULUI CE URMEAZA A FI INSCRIS-COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL FRATELUI/SURORII(DACA ESTE CAZUL).

 

PROGRAM INREGISTRARE SOLICITARI DE INSCRIERE:

LUNI,MIERCURI,VINERI:08.00-12.00

MARTI,JOI:14.00 -17.00

VINERI,08 IUNIE,SE PRIMESC SOLICITARI DE INSCRIERE PANA LA ORA 10.00

 

CONFORM PROCEDURII ISMB nr.13285/07.05.2018,SOLICITARILE DE INSCRIERE VOR FI FINALIZATE IN BAZA DOCUMENTELOR DEPUSE CONFORM CRITERIILOR GENERALE SI SPECIFICE DE INSCRIERE,IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL GRADINITEI IN PERIOADA 11 IUNIE-15 IUNIE 2018

IN DATA DE 18 IUNIE -ORA 15.00 SE VOR AFISA LISTELE FINALE ALE COPIILOR ADMISI IN GRADINITA,PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019.

 

PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019 IN UNITATEA NOASTRA SCOLARA AU FOST REINSCRISI 184 DE COPII.

PENTRU INSCRIERE IN ANUL SCOLAR 2018-2019 SUNT DISPONIBILE URMATOARELE LOCURI:

*GRUPA MICA- 60 LOCURI;

*GRUPA MIJLOCIE-5 LOCURI.

 

CRITERIILE  SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR aprobate de I.S.M.B. conform adresei nr.1421/27/14.05.2018

*Domiciliul parintilor /tutorilor/sustinatorilor legali,sau al unuia dintre acestia sa fie in vecinatatea unitatii de invatamant;

*Existenta unor frati/surori inmatriculati in unitatea scolara din vecinatatea unitatii de invatamant.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRESCOLARconform Adresei MEN nr.30062/27.04.2018,inregistrata la I.S.M.B.cu nr.12572/02.05.2018:

*Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti(situatia copilului care provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti);

*Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

*Existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant;

*Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului.

Powered by Hardexpert - Tehnologie si Inteligenta
* Gradinita Paradisul Piticilor Toate drepturile rezervate (C) 2012